कारखाना भ्रमण

गोदाम

DSC05446
DSC05439
DSC05443
DSC05456
DSC05464

कारखाना तस्वीर प्रदर्शन

DSC05275
DSC05276
DSC05239
 • DSC05262
 • DSC05264
 • DSC05256
 • DJI_0510
 • DJI_0512
 • DJI_0516
 • DJI_0518
 • DSC05366
 • DSC05355
 • DSC05360
 • DSC05322
 • DSC05282
 • DSC05283
 • DSC05285
 • DSC05286
 • DSC05292
 • DSC05293
 • DSC05295
 • DSC05302
 • DSC05303
 • DSC05308
 • DSC05313
 • DSC05327
 • DSC05332
 • DSC05335
 • DSC05339
 • DSC05344
 • WORKSHOP OFFICE

  कार्यशाला कार्यालय

 • WHITE EMBRYO REGION

  सेतो भ्रूण क्षेत्र

 • BACK CUTTING

  ब्याक कटिङ

 • BACK CUTTING

  ब्याक कटिङ

 • BACK CUTTING

  ब्याक कटिङ

 • WEAVING WORKSHOP

  बुनाई कार्यशाला

 • WEAVING WORKSHOP

  बुनाई कार्यशाला

 • WEAVING WORKSHOP

  बुनाई कार्यशाला

 • WEAVING WORKSHOP

  बुनाई कार्यशाला

 • WEAVING WORKSHOP

  बुनाई कार्यशाला

 • WEAVING WORKSHOP

  बुनाई कार्यशाला

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  कपडा निरीक्षण मेसिन

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  कपडा निरीक्षण मेसिन

 • SHRINKING MACHINE

  कम गर्ने मेसिन

 • SHRINKING MACHINE

  कम गर्ने मेसिन

 • SHRINKING MACHINE

  कम गर्ने मेसिन

 • SPREADER

  स्प्रेडर

 • SPREADER

  स्प्रेडर

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  कपडा काट्ने मेसिन

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  कपडा काट्ने मेसिन

 • SEWING AREA

  सिलाई क्षेत्र

 • SEWING AREA

  सिलाई क्षेत्र

 • SEWING AREA

  सिलाई क्षेत्र

 • SEWING AREA

  सिलाई क्षेत्र

 • FINISHED PRODUCT AREA

  समाप्त उत्पादन क्षेत्र

 • PATTERN MACHINE

  प्याटर्न मेसिन

 • PATTERN MACHINE

  प्याटर्न मेसिन

 • IRONING AREA

  इस्त्री गर्ने क्षेत्र

 • IRONING AREA

  इस्त्री गर्ने क्षेत्र

 • PACKING AREA

  प्याकिङ क्षेत्र